Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.: rekomendacja

W 2017 roku w Kolejach Mazowieckich KM Sp. z o.o. został wdrożony system informatyczny DPK Railways do planowania okresowego, dyspozycji dziennej i rozliczenia czasu pracy drużyn konduktorskich i trakcyjnych a także pracowników zaplecza technicznego (warsztat, kasy) oraz administracji z obsługi systemu RCP oraz portalem pracowniczym, autorstwa firmy DPK System.

Dla drużyn trakcyjnych system ten skutecznie zastąpił użytkowany wcześniej system „WYKAZ”. Na etapie wdrożenia system został przygotowany do działania w wielomiesięcznym okresie rozliczeniowym, który został wprowadzony w KM w czasie wdrożenia.

System w czasie wdrożenia został dostosowany do naszych specyficznych wymagań i obecnie stanowi niezbędne i skuteczne narządzie pracy naszych planistów, dyspozytorów i działu rozliczeń. Współpraca z firm DPK System i jej pracownikami w czasie wdrożenia układała się bardzo dobrze, nasze życzenia dotyczące dostosowania funkcjonalności i ergonomii programów były rzetelnie wysłuchane, analizowane i sukcesywnie wprowadzone do systemu — takie działanie jest wyjątkiem na rynku informatycznym.

Wdrożenie systemu DPK Railways ułatwiło i przyspieszyło pracę osób planujących pracę drużyn, pozwalając zarazem zachować w trakcie planowania wymogi prawne dotyczące czasu pracy, co w konsekwencji wpłynęło na obniżenie kosztów godzin nadliczbowych. Dział rozliczeń może sprawnie i szybko rozliczyć pracę oraz dokonywać analiz w formie raportów przygotowywanych wg. bieżących potrzeb.

System DPK Railways został zintegrowany z systemem Kadrowo-Placowym oraz aplikacją mobilną dla drużyn konduktorskich, a obecnie w ramach rozszerzania współpracy integrowany jest z innymi systemami użytkowanymi w Kolejach Mazowieckich.

Szukaj close