Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (IGKM)

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej istnieje od marca 1991r.

Izba jest członkiem międzynarodowej organizacji transportu miejskiego UITP z siedzibą w Brukseli.

IGKM świadczy na rzecz członków usługi o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym i szkoleniowym i gospodarczym, oraz reprezentuje interesy komunikacji miejskiej w stosunku do władz centralnych, poszczególnych resortów.

Członkami Izby są głównie przewoźnicy i organizatorzy przewozów pasażerskich w miastach, niezależnie od formy organizacyjnej (zakłady budżetowe, spółki z o.o., spółki akcyjne). Do Izby należą także producenci taboru, zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. W sumie zrzeszonych w Izbie jest ponad 210 członków. DPK System jest członkiem IGKM od wielu lat.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to publiczna uczelnia o profilu technicznym. Każdego roku na Politechnice, na ośmiu wydziałach uczy się kilka tysięcy studentów polskich i zagranicznych. Niemal od początku swego istnienia Politechnika Krakowska realizowała szeroki program działalności badawczej i współpracy z przemysłem. W efekcie do początku lat 70. trzy z czterech jej wydziałów uzyskały pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

W okresie 01.10.2018-29.12.2021, Katedra Transportu i Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej realizuje wspólnie z DPK System projekt badawczy dofinansowany z środków Unii Europejskiej: System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji miejskiej.

W okresie 01.07.2019-28.09.2022, Katedra Transportu i Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej realizuje wspólnie z DPK System projekt badawczy dofinansowany z środków Unii Europejskiej: Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą drużyn trakcyjnych.

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to publiczna uczelnia o profilu technicznym. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych” wśród uczelni technicznych publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. W jej murach na dziewiętnastu wydziałach codziennie pracuje prawie 25 tysięcy studentów i ponad 5 tysięcy pracowników.

Procesy badawcze toczą się głównie w laboratoriach, warsztatach i pracowniach. Do dyspozycji naukowców jest również Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Za wdrażanie projektów i kontakt ze światem biznesu odpowiada Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

W okresie 01.10.2018-29.12.2021, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej realizuje wspólnie z DPK System projekt badawczy dofinansowany z środków Unii Europejskiej: System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji miejskiej.

W okresie 01.07.2019-28.09.2022 Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej realizuje wspólnie z DPK System projekt badawczy dofinansowany z środków Unii Europejskiej: Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą drużyn trakcyjnych.

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska to publiczna uczelnia techniczna w Gliwicach. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska.

Politechnika Śląska składa się z piętnaście jednostek podstawowych (13 wydziałów, 1 instytutu i 1 centrum naukowo-dydaktycznego), z których 11 zlokalizowanych jest w Gliwicach, 2 w Katowicach, a 2 w Zabrzu, na których studiuje 18 tysięcy studentów.

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W okresie 01.07.2019-28.09.2022 Wydział Transportu Politechniki Śląskiej realizuje wspólnie z DPK System projekt badawczy dofinansowany z środków Unii Europejskiej: Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą drużyn trakcyjnych.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica to publiczny uniwersytet w Krakowie.

W skład uczelni wchodzi m.in. 16 wydziałów, centrum badawcze – Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii oraz centra dydaktyczne. AGH oferuje studia na trzech poziomach: I i II stopień oraz kształcenie w szkołach doktorskich. Uczelnia kształci ponad 23 000 studentów i zatrudnia ponad 2100 nauczycieli akademickich.

W zestawieniach zagranicznych AGH zajmuje 1 miejsce wśród polskich uczelni technicznych m.in. w The Center for World University Rankings 2021 oraz 1 miejsce wśród polskich uczelni technicznych w tzw. rankingu szanghajskim – Academic Ranking of World Universities 2021.

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem ukierunkowanym na tworzenie innowacyjnych technologii. W uczelni prowadzone są badania w obszarach nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk o Ziemi i nauk społecznych, z uwzględnieniem aktualnych priorytetów gospodarki i biznesu.

W okresie 01.11.2021.-31.12.2023. Akademia Górniczo Hutnicza realizuje wspólnie z DPK System projekt badawczy dofinansowany z środków Unii Europejskiej: Optymalizacja planowania zadań transportowych w komunikacji miejskiej pod kątem elektromobilności.

Polcom - polska chmura dla biznesu

Polcom S.A

Od kilku lat współpracujemy z firmą Polcom S.A. ze Skawiny. Firma udostępnia wygodne i bezpieczne rozwiązania IT dla biznesu, pozwalające na korzystanie ze skalowalnych środowisk informatycznych, bez konieczności ponoszenia kosztów infrastruktury IT i jej utrzymania.

Firma działa 30 lat w branży IT co pozwoliło na zdobycie odpowiedniego doświadczenia i wypracowania najlepszych rozwiązań dla klientów. Wśród produktów oferowanym klientom jest między innymi dostęp do Internetu, Data Center i usługi Cloud Computingu, które świadczy od 10 lat.

Firma posiada liczne normy i certyfikaty, a także 100 proc. polskiego kapitału i podlega polskiemu prawodawstwu.

Panel name

Szukaj close