LineDesigner - projektowanie rozkładu jazdy

Nowoczesne technologie IT

Narzędzie umożliwiające wykonanie własnego projektu Rozkładu Jazdy na podstawie aktualnego (np. SKRJ) i wysłania w postaci wniosków do Zarządcy Infrastruktury (np. PLK).

Możliwości

Wyznaczanie tras pociągów oraz czasów przejazdu w oparciu o topograficzny schemat sieci kolejowej.

Prezentacja w formie wykresu ruchu na definiowalnych odcinkach sieci kolejowej.

Moduł optymalizacyjny łączący pociągi w obiegi wg zdefiniowanych parametrów, funkcji kosztów i warunków brzegowych.

Prezentacja graficzna obiegów w postaci obiegów płaskich lub figurowych z możliwością korekty metodą "drag and drop" i eksportem do arkusza Excel.

Automatyczna aktualizacja obiegów i zmian roboczych po aktualizacji (zmianie) rozkładu jazdy.

Moduł optymalizacyjny zmian roboczych projektujący służby na podstawie obiegów pojazdów z uwzględnieniem definiowalnych kryteriów, funkcji kosztów i warunków brzegowych.

Panel name

Szukaj close