System IT dla Komunikacji Miejskiej

TRANS ERP to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obsługujący wszystkie obszary działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Został zaprojektowany i wykonany jako dedykowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej.

System powstał w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie z eksploatacji poprzednich generacji systemu przy współpracy kilkudziesięciu przedsiębiorstw.

Obszary

Wsparcie we wszystkich obszarach działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej:

 • Ewidencji i eksploatacji taboru,
 • Automatycznego planowania okresowego,
 • Planowania z optymalizacją procesów i wykorzystania zasobów,
 • Dyspozycji dobowej,
 • Obustronnej komunikacji dyspozytor - pojazd przy wykorzystaniu najnowszych technologii mobilnych,
 • Monitoringu GPS,
 • Rozliczenia czasu pracy kierowców w tym również z opcją rozliczeń 3-miesięcznych,
 • Rozliczenia taboru i materiałów eksploatacyjnych,
 • Rozliczenia przewozów ze zleceniodawcami,
 • Raportowania.

Korzyści biznesowe

 • Zwiększenie efektywności przez optymalizację procesu przewozowego w przedsiębiorstwie.
 • Zmniejszenie kosztów organizacji pracy i obsługi przewozów.
 • Bezpieczeństwo prawne – system weryfikuje poprawność zatrudnienia pracownika względem wszelkich aktualnych przepisów prawa pracy i innych uwarunkowań wewnętrznych w organizacji.
 • Zaawansowana analityka, dostępność danych i wskaźników dla kierownictwa i Zarządu w dowolnych przekrojach i zakresach w czasie rzeczywistym.
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy przez dostęp do nowoczesnych narządzi pracy (aplikacja mobilna, WEB BI)

+12%

Do 12% efektywniejsze wykorzystanie pojazdów*

-18%

Redukcja kosztów przestojów oraz nieefektywnych przejazdów*

-15%

Zmniejszenie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych*

* Uśrednione wyniki uzyskane przez operatorów pracujących na systemie TRANS ERP

Moduły

System IT dla Komunikacji Miejskiej

Panel name

Szukaj close