DPK Railways

Nowoczesne technologie IT

Zintegrowany System Zarządzania pracownikami drużyn trakcyjnych i konduktorskich DPK Railways® przeznaczony jest dla przedsiębiorstw kolejowych zajmujących się przewozem zarówno osobowym (pasażerskim) jak i towarowym.

Zadaniem systemu jest realizacja pełnego procesu transportowego związanego z pracą wykonywaną w działach przewozowych oraz eksploatacyjnych przedsiębiorstw kolejowych.

System charakteryzuje się możliwością w pełni wielostanowiskowej pracy oraz scentralizowaną architekturą z zastosowaniem zdalnego dostępu przez serwer aplikacji.

Obsługa obszarów działalności przewozowej

 • Ewidencja pojazdów
 • Ewidencja pracowników
 • Przydział pracy przewozowej dla poszczególnych jednostek
 • Konstrukcję zmian roboczych
 • Tworzenie harmonogramów pracy
 • Dyspozycję dzienną
 • Monitoring GPS pojazdów
 • Weryfikację i rozliczenie czasu pracy
 • Rozliczenie paliwa
 • Rozliczenie pracy przewozowej

Obszary eksploatacji obsługiwane przez system

Maszyniści

(drużyny trakcyjne)

Konduktorzy

(drużyny konduktorskie)

Zaplecze techniczne

(pracownicy serwisu technicznego, kas, ochrony, administracji)

System informatyczny dla przewoźników kolejowych

Rozliczenia przewozów | Logistyka drużyn trakcyjnych i konduktorskich

Planowanie

 • Edycja rozkładu jazdy.
 • Optymalizacja obiegów pojazdów.
 • Planowanie zadań przewozowych.
 • Planowanie nieobecności i innych zdarzeń długoterminowych.
 • Konstrukcja harmonogramów pracy pracowników w oparciu o moduł optymalizacji.

Dyspozycja

 • Bieżąca weryfikacja przypisań pracowników, reagowanie na odstępstwa (absencje, awarie itp.).
 • Optymalizacja dopasowania pracownika i pojazdu do zadania przy zmianach.
 • Komunikacja z urządzeniami mobilnymi (tablety, smartfony, kasy mobilne).
 • Kontrola obsady pociągów.
 • Wizualizacja pociągów na mapie sieci kolejowej.

Rozliczenie

 • Weryfikacja wykonanej pracy z harmonogramem.
 • Rozliczenie czasu pracy pracownika.
 • Rozliczenie pracy przewozowej oraz pracy pojazdów.
 • Statystyka, raportowanie, analityka.

+13%

Do 13% efektywniejsze wykorzystanie pojazdów*

-10%

Redukcja kosztów przestojów oraz nieefektywnych przejazdów*

-18%

Zmniejszenie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych*

* Uśrednione wyniki uzyskane przez operatorów kolejowych pracujących na systemie DPK Railways

Moduły

Panel name

Szukaj close