Absencje

Nowoczesne technologie IT

Planowanie nieobecności długoterminowych w skali roku kalendarzowego oraz bieżąca rejestracja zaplanowanych i rozliczonych nieobecności, a także bieżąca kontrola zaplanowanych absencji.

Moduł absencji jest częścią oprogramownia dla komunikacji miejskiej oraz oprogramowania dla kolei. Umożliwia planowanie urlopów i absencji długoterminowych, w tym tworzenie planów urlopowych dla kierowców autobusów, motorniczych, drużyn pociągowych oraz pracowników biurowych. Ze względu na specyfikę pracy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, gdzie kierowca zależny jest od harmonogramu pracy i zaplanowanych zadań transportowych, wnioski zatwierdzane są przez planistów i dyspozytorów w zależności od struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Planowanie urlopów kierowców autobusów i zarządzanie absencjami jest niezbędnym elementem procesu planowania pracy kierowców oraz dyspozycji dobowej kierowców. Z danych absencji korzysta również moduł weryfikacji do rozliczania czasu pracy kierowców autobusów.

Wygodne przygotowanie planu absencji dzięki zestawieniu wszystkich pracowników

Wygodne planowanie absencji

Planuj wygodnie absencje i urlopy w skali roku. Dzięki zestawieniu wszystkich pracowników w jednym harmonogramie projekt jest łatwiejszy do wykonania dzięki wizualizacji zależności między nimi.

Szybkie tworzenie planu urlopowego dzięki automatom

Automat rotacji urlopów

Wykorzystaj plan urlopowy z poprzedniego okresu (roku) i wygeneruj szybko nowy dla wszystkich pracowników z ustalonym przesunięciem.

Integracja z innymi modułami / systemami Klienta

Integracja z innymi systemami / modułami

Moduł absencji współpracuje z innymi modułami / systemami planowania, dyspozycji DPK System oraz systemami Klienta.

Panel name

Szukaj close