Strategia Covid-19

Sytuacja pandemiczna stawia wiele nowych wyzwań dla organizatorów i operatorów transportu zbiorowego. Nieobecności pracowników, dezynfekcja pojazdów, wariantowość tras, konieczność natychmiastowych reakcji i wsparcia procesu decyzyjnego, reorganizacja transportu wskutek nagle zaistniałych zdarzeń – to tylko niektóre z wyzwań z jakimi zmierzyć się musi dzisiejszy Publiczny Transport Zbiorowy.

Planowanie | Pracownicy

Jednym z największych problemów z którymi muszą się obecnie mierzyć przedsiębiorstwa komunikacji publicznej jest bezpieczeństwo pracowników oraz firmy przy jednoczesnym zapewnieniu wykonania zaplanowanych zadań transportowych.

Nasze rozwiązania IT pozwalają planować pracę uwzględniając zarówno liczne absencje pracowników powodowane różnymi sytuacjami generowanymi przez Covid-19 jak również uwzględniać preferowane godziny pracy pracowników.

Nowe wyzwania | Limity pasażerów

Kolejne obostrzenia i wprowadzane restrykcje maksymalnej ilości osób w zamkniętych pomieszczeniach czy też zachowania minimalnego odstępu powodują, że realizacja przewozów musi skupić się również na bezpieczeństwie zarówno pasażerów jak i kierowców, mając na uwadze redukcję występowania przewozów przy zaniżonej oraz zawyżonej pojemności.

Nowoczesne narzędzia planowania uwzględniają zatem takie elementy jak:

  • Planowanie z uwzględnieniem zwiększonej ilości pojazdów, zmiany typów pojazdów czy konieczność częstszych / rzadszych kursów linii,
  • Dodatkowe kursy,
  • Przypisanie kierowcy do pojazdu (bezpieczeństwo kierowców).

Planowanie / Dyspozycja | Pojazdy

Konieczność zachowania rygoru sanitarnego oraz przygotowania (dezynfekcji) pojazdów destabilizuje pracę przedsiębiorstwa komunikacyjnego, dlatego konieczne są narzędzia IT, które w czasie rzeczywistym dysponują dostępem do aktualnych informacji o dostępnych, przygotowanych już pojazdach oraz statusie taboru.

Dzięki nim możliwe jest:

  • Planowanie i dyspozycja z użyciem tylko bezpiecznych pojazdów,
  • Bezpieczeństwo stanów magazynowych środków odkażających,
  • Kalkulacja kosztów procesu z uwzględnieniem zasobów i czasu pracy pracowników,
  • Uwzględnienie dłuższych czasów postojów, koniecznych do wietrzenia i dezynfekcji pojazdów

Bezpieczeństwo pracowników / usprawniony obieg dokumentów

Długi okres pandemii zweryfikował zarówno potrzeby pracowników jak również możliwości techniczne w innej, bardzo ważnej strefie. Dostęp do informacji oraz planowanie absencji w tym długich urlopów obecnie w przeważającej większości wykonywane są już zdalnie.

Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo, poprzez zmniejszenie fizycznej interakcji między pracownikami jak również przynosi wymierne korzyści ekonomiczno-ekologiczne, znacznie zmniejszając zużycie papieru i tonerów. Rozwiązania IT, które zaprojektowaliśmy mają również dodatkowy cel, szybkość i pewność dostarczania ważnych informacji i rozporządzeń z opcją potwierdzenia.

Szukaj close