Optigraf®

Nowoczesne technologie IT dla Komunikacji Miejskiej i Kolei

Program do całkowicie automatycznego sporządzania długookresowych harmonogramów przydziału pracowników / kierowców i pojazdów do służb / zadań transportowych, w oparciu o moduł optymalizacji z wykorzystaniem matematycznego „silnika” i sztucznej inteligencji. Potrafi dokładnie oszacować potrzeby kadrowe i taborowe do wykonania zadań przy minimum kosztów w dowolnym okresie rozliczeniowym.

Tworzony automatycznie plan zachowuje wszystkie warunki prawne dotyczące czasu pracy kierowców, indywidualne ograniczenia i preferencje obowiązujące w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym maksymalnym „obstawieniu” pracy przewozowej.

Optymalizacja

Moduł Optymalizacji współpracujący z programem DPK OptiGraf i Dyspozytor umożliwia w pełni automatyczne planowanie z uwzględnieniem zachowania zadanych parametrów.

Wykorzystuje mechanizm matematycznej optymalizacji wielokryterialnej z funkcjami uwzględniającymi koszty:

  • nieprzypisanych służb,
  • braku wypracowania normy,
  • przez kierowcę,
  • godzin nadliczbowych, odpoczynków wymaganych, doby pracowniczej, etc.,
  • innych specyficznych wymagań klienta.

Panel name

Szukaj close