Nowe narzędzie pracowników z dostępem przez przeglądarkę

Portal pracowniczy zapewnia sprawną i szybką komunikację oraz wymianę ważnych informacji pracownik - przedsiębiorstwo przez przeglądarkę internetową bez instalacji dodatkowych aplikacji.

Portal pracowniczy web application

Strategia Covid-19 | Ekologia | Nowoczesne technologie IT

Portal pracowniczy to nowa usługa przeznaczona dla firm z sektora transportu zbiorowego do publikowania i wymiany informacji pracowników z przedsiębiorstwem, umożliwiająca m.in. szybki dostęp do harmonogramów, wydajny obieg dokumentów, zarządzanie absencjami, udostępnianie informacji o rozliczeniu czasu pracy, itp.

Card image cap

Zwiększ bezpieczeństwo pracowników i firmy

Card image cap

Usprawnij obieg dokumentów, zgłoszeń i rozporządzeń

Card image cap

Zmniejsz koszty / bądź „eco-friendly”

Card image cap

Ewidencja absencji i planów urlopowych

Szybkość informacji

Niezbędne informacje tj. harmonogram pracy, stan wykonania, absencje, plany urlopowe i pozostałe dni wolne - dostępne od razu po aktualizacji danych.

Firma przyjazna pracownikom

Funkcja zgłaszania preferowanych dni pracy i urlopu, umożliwia dostosować harmonogram do potrzeb pracowników.

Usprawniony obieg dokumentów

Szybkość i pewność przekazu, np. ważnych rozporządzeń i komunikatów oraz kierowanie ich do konkretnych / wszystkich osób z wymaganym potwierdzeniem odczytania.

Bezpieczeństwo

Wprowadzenie rozwiązania zdalnego dostępu i wymiany informacji pozwala zmniejszyć fizyczną interakcję między pracownikami do min., zmniejszając zagrożenie epidemii wśród personelu tj. destabilizacji pracy firmy i wykonania zaplanowanych zadań przewozowych.

Rozliczenie czasu pracy

Szybki dostęp do informacji o rozliczeniu czasu pracy w momencie jego zatwierdzenia przez weryfikatora i dział kadr. To także przejrzystość i transparentność rozliczenia, dzięki szczegółowym informacjom o rozliczeniach wraz ze wszystkimi składnikami czasu pracy w dany okresie rozliczeniowym.

Panel name

Szukaj close