Automatyczny system sprawdzania trzeźwości pracowników

Dlaczego warto?

  • Bezpieczeństwo pasażerów
  • Zapobieganie ewentualnym roszczeniom ofiar wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców
  • Pewność swoich pracowników (BHP)
  • Wzrost zaufania opinii publicznej
  • Korzystny PR przedsiębiorstwa
  • Automatyzacja procesów

Bezpieczeństwo pasażerów i przewozów

Rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim przedsiębiorstwom Komunikacji Miejskiej, Publicznego Transportu Zbiorowego oraz Kolei. Zapewnia szybką i automatyczną weryfikację zawartości alkoholu w wydychanym przez pracownika powietrzu.

Test trzeźwości umożliwia obiektywną decyzję o dopuszczeniu prowadzącego / obsługującego pojazd do wykonywania czynności służbowych oraz wydania (przesłania) mu wymaganych dokumentów.

Szybkość obsługi

Rozwiązanie jest opcjonalnym komponentem systemów informatycznych TRANS ERP oraz Railways. Zaprojektowane zostało w sposób umożliwiający dyspozytorom szybką i zorganizowaną obsługę dzienną dużej ilości pracowników.

Szukaj close