Produkty

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z przewoźnikami ze wszystkich sektorów transportu publicznego i kolejowego, współpraca z uczelniami technicznymi w zakresie rozwiązań informatycznych dla transportu publicznego i kolejowego, a także wiedza zdobyta podczas wieloletniej działalności pozwalają nam oferować nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie i optymalizację działalności transportu publicznego i kolejowego, które są projektowane pod indywidualne potrzeby firmy, zawsze aktualne pod względem prawnym, funkcjonalnym i technologicznym.

Nasze rozwiązania zapewniają operatorom tranzytowym (TRANS ERP), przewoźnikom kolejowym (DPK Railways) i Zarządom miejskim (CityLineDesigner) znakomite narzędzia do pełnego zarządzania procesem planowania i eksploatacji usług transportu publicznego wspieranego przez optymalizację.

Transport publiczny

Operatorzy kolejowi

Transport drogowy

Szukaj close