Koleje Śląskie Sp. z o.o.: rekomendacja

W 2016 roku w Kolejach Śląskich sp. z o.o. wdrożono system DPK Railways wspierający zarządzanie przewozami kolejowymi autorstwa DPK System. Od tego czasu firma DPK System w ramach umowy utrzymaniowej oraz zleceń świadczy usługi serwisu, aktualizacji i pomocy technicznej dla wdrożonego oprogramowania.

W 2020 roku uruchomiono najnowszą wersję systemu DPK Railways poszerzoną o aplikację mobilną dla drużyn trakcyjnych RMS dla środowiska Android. W 2021 roku w ramach obecnej umowy wdrażany jest moduł obiegowania pojazdów trakcyjnych LineDesigner.

System DPK Railways w trakcie wdrożenia został dostosowany do specyficznych wymagań Spółki Koleje Śląskie i obecnie stanowi podstawowe narzędzie pracy naszych planistów, dyspozytorów i osób dokonujących rozliczeń. Współpraca z firmą DPK System i jej pracownikami w czasie wdrożenia, a następnie w trakcie świadczenia usług serwisu technicznego układa się bardzo dobrze. Na bieżąco tworzone i modyfikowane są raporty wykorzystywane w rozliczeniach i analizach czasu pracy.

Wdrożenie systemu DPK Railways ułatwiło i przyspieszyło pracę osób planujących prace drużyn, pozwalając zarazem zachować w trakcie planowania wymogi prawne dotyczące czasu pracy, a także szereg wymagań specyficznych dla prowadzenia ruchu kolejowego.

Szukaj close