Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.: rekomendacja

W 2016 roku w Kolejach Wielkopolskich Sp. z o.o. został wdrożony system informatyczny DPK Railways do planowania okresowego, dyspozycji dziennej i rozliczenia czasu pracy drużyn konduktorskich i trakcyjnych a także pracowników zaplecza technicznego (warsztat, kasy) autorstwa firmy DPK System.

System w czasie wdrożenia został dostosowany do naszych specyficznych wymagań i obecnie stanowi niezbędne narzędzie pracy naszych planistów, dyspozytorów i osób dokonujących rozliczeń. Współpraca z firmą DPK System i jej pracownikami w czasie wdrożenia  układała  się  bardzo  dobrze,  nasze życzenia  dotyczące dostosowania funkcjonalności i ergonomii programów były rzetelnie wysłuchane, analizowane i sukcesywnie wprowadzone do systemu.

Wdrożenie systemu usprawniło pracę osób planujących pracę drużyn, pozwalając zarazem zachować w trakcie planowania wymogi prawne dotyczące czasu pracy. Dział rozliczeń może sprawnie i szybko rozliczyć pracę oraz dokonywać analiz w formie raportów przygotowywanych wg. bieżących potrzeb.

Obecnie system DPK Railways jest jednym z systemów informatycznych użytkowanych w Spółce a w przyszłości nie wykluczamy możliwości rozwoju współpracy w obszarze aplikacji mobilnych.

Szukaj close