Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. : rekomendacja

W 2014 roku w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. wdrożono system DPK Railways wspierający zarządzanie przewozami kolejowymi autorstwa DPK System. Od tego czasu firma DPK System nieprzerwanie w ramach umowy utrzymaniowej świadczy usługę serwisu i pomocy technicznej.

W roku 2017 uruchomiono najnowszą wersję systemu DPK Railways poszerzoną o aplikację mobilną dla drużyn trakcyjnych RMS. W roku 2021 w ramach obecnej umowy wdrażany jest moduł obiegowania pojazdów trakcyjnych.

System w czasie wdrożenia został dostosowany do naszych specyficznych wymagań i obecnie stanowi niezbędne narzędzie pracy naszych planistów, dyspozytorów i osób dokonujących rozliczeń.

Współpraca z firmą DPK System i jej pracownikami w czasie wdrożenia układała się bardzo dobrze. Wdrożenie systemu DPK Railways ułatwiło i przyspieszyło pracę osób planujących prace drużyn, pozwalając zarazem zachować w trakcie planowania wymogi prawne dotyczące czasu pracy, co w konsekwencji wpłynęło na obniżenie kosztów godzin nadliczbowych. Dział rozliczeń może sprawnie i szybko rozliczyć pracę oraz dokonywać analiz w formie raportów przygotowywanych wg. bieżących potrzeb. System DPK Railways został zintegrowany z systemem Kadrowo-Płacowym.

Szukaj close