POLREGIO S.A.: rekomendacja

Działając w imieniu „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 1 niniejszym poświadczam, że DPK System Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Wieliczce (32-020) przy ul. Piłsudskiego 41, NIP:6832080685 realizuje umowę zawartą w dniu 28 marca 2018 r. na udzielenie niewyłącznej, ograniczonej terytorialnie i czasowo licencji oprogramowania DPK Railways służącego do planowania, dyspozycji i rozliczeń czasu pracy drużyn trakcyjnych, drużyn konduktorskich i pracowników zaplecza technicznego wraz z usługą serwisu technicznego i aktualizacji oprogramowania oraz wdrożenie mobilnej Aplikacji RMS.

W ramach obowiązującej umowy zrealizowano dostawę licencji ww. oprogramowania DPK Railways i usługę wdrożenia Aplikacji mobilnej RMS. Usługi serwisowe świadczone są na bieżąco. Umowa realizowana jest zgodnie z postanowieniami oraz terminowo. Referencje niniejsze mogą być wykorzystywane w postępowaniach przetargowych.

Szukaj close