Dialog techniczny w MPK Łódź

21 listopada delegacja DPK System uczestniczyła w spotkaniu w MPK Łódź w ramach ogłoszonego dialogu technicznego będącego wstępem do wspólnego zakupu zintegrowanego systemu informatycznego dla Zarządu Komunikacji i MPK. Po rozpoznaniu rynku w 2023 zostanie ogłoszony przetarg na dostawę i wdrożenie systemu. Przygotowania w Łodzi do tego postępowania trwają już od 3 lat, wówczas odbyły się pierwsze rozmowy i prezentacje. Pierwotnie dialog techniczny i postępowanie zakupowe miało być przeprowadzone w roku 2020, jednak epidemia COVID spowodowała wstrzymanie i zawieszenie prac nad tym przedsięwzięciem.

Szukaj close