Oddanie do eksploatacji systemu DPK Railways w Kolejach Wielkopolskich

Koleje Wielkopolskie są kolejną regionalną spółką kolejową, w której uruchomiliśmy system DPK Railways wspierający zarządzanie drużynami trakcyjnymi i konduktorskim.

Wdrożenie było realizowane prawie 10 miesięcy. Podczas wdrożenia napotykaliśmy na szereg problemów technicznych, funkcjonalnych i organizacyjnych. W Kolejach Wielkopolskich wdrożenie DPK Railways nie polegało na zastąpieniu starego systemu DPK Plus najnowszym narzędziem tylko na pierwotnym wdrożeniu pierwszego w Spółce systemu tego typu. To powodowało szereg komplikacji związanych z przygotowaniem integracji wspólnie z dostawcami współpracujących systemów informatycznych i odmiennymi nawykami użytkowników, posługujących się wczesniej narzędziami MS Office .

Ogromne wsparcie wdrożenia ze strony Zarządu Kolei Wielkopolskich i informatyków Spółki, zaangażowanie użytkowników i naszych konsultantów pozwoliło przełamać wszystkie trudności zakończyć sukcesem realizację projektu.

Szukaj close