Umowa na wdrożenie systemu DPK Railways w Kolejach Wielkopolskich

Koleje Wielkopolskie są kolejną regionalną spółką kolejową, z którą zawarliśmy umowę na dostawę i wdrożenie systemu DPK Railways  wspierającego zarządzanie drużynami trakcyjnymi i konduktorskim.

Wdrożenie zostanie zrealizowane w okresie 5 miesięcy, system pozwoli spółce Koleje Wielkopolskie na sprawne zarządzanie zasobami w procesie przewozów pasażerskich.  Prace zostały rozpoczęte na początku czerwca, po wstępnej analizie i zapełnieniu bazy danych zostaną uruchomione kolejno wszystkie moduły systemu, tak aby późną jesienią system był już wykorzystywany w normalnej pracy Przedsiębiorstwa.

Szukaj close