Wdrożenie pilotażowe w MPK Wrocław

Zakończyliśmy sukcesem pierwsze „przemysłowe” wdrożenie programu Optigraf z modułem Optymalizacji, a zarazem pierwszy etap wdrożenia naszego systemu w MPK we Wrocławiu. Praca była ciężka, ale tym większa satysfakcja z efektu. Ogromny, skomplikowany program oparty na sztucznej inteligencji udało się wdrożyć i uruchomić od czerwca do października (z dwumiesięczną przerwą wakacyjną) kosztem dużego wysiłku naszych wdrożeniowców i programistów.

Sukces i szybkość wdrożenia zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu w projekt pracowników zajezdni Grabiszyszyńska, informatyków i Dyrekcji MPK Wrocław. Wiemy, że temu wdrożeniu przyglądała się cała Polska – w przenośni i dosłownie, przepraszamy planistów MPK za niezapowiedziane wizyty ich kolegów po fachu z innych przedsiębiorstw – taka jest dola pionierów.

Oto opinia o programie zawarta w artykule „Zaplanujmy czas lepiej” zawartego w Biueletynie Informacyjnym MPK we Wrocławiu: „(…) W trakcie wdrożenia próbnego wynikło wiele problemów związanych ze specyfiką naszego przedsiębiorstwa, z czego zdecydowana większość została przez Autorów programu rozwiązana, co spowodowało znaczną rozbudowę programu w stosunku do wersji standardowej. (…) Jakkolwiek w badanym programie można jeszcze dużo ulepszyć, to trzeba jasno powiedzieć, że jest on najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem spośród dotychczas ocenianych” Skutkiem pomyślnego zakończenia wdrożenia jest decyzja o wdrożeniu całości naszego systemu w całym przedsiębiorstwie.

Szukaj close