Zakończenie wdrożenia trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego w MPK Wrocław

Zakończenie cyklu rozliczenia trzeciej, ostatniej grupy prowadzących pojazdy w MPK Wrocław było zarazem  zakończeniem wdrożenia nowatorskiej metody rozliczania czasu pracy w cyklu trzymiesięcznym.

Idea tego rozliczenia narodziła się w MPK we Wrocławiu  w ostatnich miesiącach 2012 roku, podobną metodę rozważa kilka dużych przewoźników miejskich w Polsce. Po licznych konsultacjach w pierwszym kwartale 2013 roku DPK System przygotowało projekt modyfikacji oprogramowania dla takiego rozliczenia. Rozwiązanie było gotowe w połowie roku.

Wdrożenie w MPK we Wrocławiu rozpoczęło się 1 sierpnia 2013 r. kierowcy zostali podzieleni na 3 grupy, każda grupa  jest rozliczana w okresie trzymiesięcznym z jednomiesięcznym przesunięciem początku rozliczenia między grupami. Taka metoda pracy wymagała poważnych zmian w założeniach modułu oprogramowania planistycznego (Optigraf), zmian w algorytmach w module Optymalizacji i przebudowania rozliczeniowej części systemu.

Praktyczne, ekonomiczne efekty rozwiązania przekroczyły wstępnie założone prognozy MPK Wrocław. Dzięki nowemu systemowi bardzo poważnie obniżone zostały koszty obsługi godzin nadliczbowych. Co ważniejsze ze zmian zadowolony jest zarówno Zarząd przedsiębiorstwa ale jak i reprezentujące interesy pracowników Związki Zawodowe, co świadczy o bardzo dobrej organizacji wprowadzenia zmian.

Wysiłek włożony w przygotowanie rozwiązania z pewnością opłacił się wszystkim, doświadczenia MPK Wrocław są przedmiotem zainteresowania licznych spółek z innych miast.

Szukaj close