wdrożenie Systemu TSI 2013 w Kuantan w Malezji

W ubiegłym roku nasz partner z wdrożenia w MPK w Nowym Sączu Firma GMV Innovating Solutions z Hiszpanii zaproponował nam kolejne wspólne wdrożenie tym razem w Malezji. Propozycję, choć wydawała się nierealna potraktowaliśmy poważnie i jak się okazało nasza oferta, jak zwykle perfekcyjnie przygotowana została zaakceptowana przez Partnerów z Malezji.

W tym tygodniu z pierwszą wizytą, której celem jest analiza przedwdrożeniowa delegacja DPK System udała się do Kuantan w Malezji . Zaprezentowane przedstawicielom Władz Miejskich i Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozwiązania informatyczne – cityLineDesigner i TSI 2013 i zostały przyjęte bardzo przychylnie.

Podczas roboczych spotkań w grupach tematycznych zostały przygotowane i zatwierdzone dokumenty określające harmonogramy i zakres wdrożenia. Ze względu na odległość i koszty delegacji wdrożenie będzie musiało być prowadzone bardzo sprawnie, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Cała Azja patrzy nam na ręce – powodzenie tego wdrożenia może być pilotem do dalszych kontraktów.

Szukaj close