Końcowe testy systemu cityLineDesigner w Malezji

W tym tygodniu trwają ostateczne odbiory systemu informatycznego wdrażanego dla  przedsiębiorstwa RAPID w Malezji. Rozbudowany system jest tam uruchamiany wspólnie z hiszpańska firmą GMV, z którą współpracowaliśmy wcześniej w MPK w Nowym Sączu. Jako podwykonawca, dla odbiorcy w Malezji DPK System dostarcza oprogramowanie do budowy rozkładów jazdy – CityLineDesigner i system eksploatacyjny dla przewoźnika TSI 2014.

Wdrożenie trwa od kilku miesięcy, było bardzo trudne ze względu nie tylko na odległość i klimat, ale przede wszystkim ze względu na różnice prawne, obyczajowe i organizacyjne. Podczas kilku sesji u Klienta nasi konsultanci pracowali bardzo ciężko i prawie non stop nie zważając na tropikalne upały, porę deszczową, powodzie i warany spacerujące koło hotelu. Dodatkowe prowadzone z Wieliczki zdalne prace wsparły wdrożenie prowadzone przez konsultantów GMV w obszarze zintegrowanych z systemem DPK funkcjonalności.

Obecnie wszystkie elementy uruchamianego systemu są gotowe do przekazania do eksploatacji. Ostatnim etapem prac są testy UAT (User Acceptation Tests), po ich zakończeniu i zatwierdzeniu wyników system będzie uruchomiony do normalnej pracy.

Szukaj close