Wdrożenie w ZIKiT w Krakowie – zakończenie I etapu

W dniach 14, 15 i 28 kwietnia w naszej siedzibie odbyły się testy fabryczne (FAT) systemu informatycznego
do budowy rozkładu jazdy dla aglomeracji krakowskiej wdrażanego dla ZIKiT w ramach umowy podpisanej w ubiegłym roku.

Testy obejmujące dwieście kilkadziesiąt ścieżek działania odbyły się w obecności specjalistów z ZIKiT
i przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. Testy zostały zatwierdzone z wynikiem pozytywnym, kilkanaście drobnych uwag zgłoszonych w trakcie ich trwania zostanie uwzględnionych przy konfiguracji systemu do instalacji u Klienta. Testy zamknęły najtrudniejszy okres wdrożenia, podczas którego dokonano licznych uzgodnień co do ostatecznie wymaganych funkcjonalności i „filozofii” organizacji działania oprogramowania w odniesieniu do organizacji pracy Klienta. Wymagało to sporego nakładu pracy, licznych spotkań, konsultacji i wyjaśnień.

Ostatecznie osiągnięto porozumienie we wszystkich kwestiach organizacyjnych, funkcjonalnych i integracyjnych – umożliwiło to przygotowanie i przeprowadzenie testów. Następnym krokiem w ramach tego kontraktu będzie instalacja i konfiguracja programu CityLineDesigner u Klienta, migracja danych, szkolenia i przygotowanie systemu do pracy eksploatacyjnej. Harmonogram jest napięty jednak wszyscy uczestnicy wdrożenia są zdeterminowani do sprawnego działania w celu jak najszybszego zrealizowania wszystkich zadań.

Szukaj close