Wdrożenie systemu cityLineDesigner w ZIKiT w Krakowie

W dniu 21 czerwca w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, który jest organizatorem komunikacji miejskiej w aglomeracji krakowskiej, została podpisana Umowa na „Dostawę modułów oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy” w ramach „Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) – etap II”.

Projekt, w ramach którego DPK System dostarczy i wdroży oprogramowanie do edycji rozkładów jazdy jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisanie Umowy jest następstwem wygrania przez DPK System przetargu na realizację tego zadania. Od otwarcia ofert w dniu 24 maja, i otrzymania informacji o korzystnym dla DPK wyniku postępowania zostały wypełnione wszystkie warunki formalne, konieczne do zawarcia Umowy.

Na wdrożenie i uruchomienie CityLineDesigner w Krakowie jest przeznaczone 13 miesięcy. W tym czasie oprogramowanie zostanie zainstalowane i skonfigurowane, nastąpi zapełnienie bazy danych, przeprowadzone zostaną szkolenia i liczne testy systemu.

Szukaj close