Aplikacje mobilne RMS w Kolejach Dolnośląskich

Podpisaliśmy umowę z Kolejami Dolnośląskimi na wdrożenie aplikacji mobilnej RMS dla pracowników drużyn pociągowych. Negocjacje tego wdrożenia trwały prawie 3 lata, zakończyły się sukcesem. Obecnie prawie wszystkie spółki kolejowe korzystają już z naszej aplikacji mobilnej RMS.

Aplikacja powstała przede wszystkim z myślą o wsparciu pracy drużyn pociągowych oraz usprawnieniu ich komunikacji z dyspozytorem oraz uproszczeniu organizacji pracy przez rezygnację z papierowych kart pracy. Aplikacja dostarcza pracownikowi aktualne informacje o jego harmonogramie pracy, zadaniach do wykonania w ramach realizowanej służby, sama rejestruje jego pracę i weryfikuje jej realizację. Dzięki pracy ON-LINE, aplikacja umożliwia stałą komunikację pracownik – dyspozytor oraz przekazuje dyspozytorowi istotne informacje takie jak pozycja pojazdu czy status pracy.

Szukaj close