Elektroniczna karta pracy RMS 2.0 w LHS

Złożyliśmy ofertę wdrożenia aplikacji mobilnej elektronicznej karty pracy RMS 2.0 do linii PKP LHS. Przewoźnik kolejowy operujący na szerokotorowej linii od granicy z Ukrainą do Sławkowa na Śląsku po kilku latach wahań zdecydował się na uruchomienie RMS dla swoich maszynistów. Wszystko wskazuje na to, że po negocjacjach, które zajmą końcówkę roku od stycznia będziemy wdrażać system informatyczny RMS po raz pierwszy dla kolejowego przewoźnika towarowego.

Szukaj close