Aplikacja mobilna RMS 2.0

Po długich przygotowaniach wprowadziliśmy do sprzedaży nowy produkt, aplikację mobilną RMS 2.0 – elektroniczną kartę drogową dla przewoźników pasażerskich w ruchu drogowym. RMS 2.0 jest już z powodzeniem wdrożony w większości spółek kolejowych co wyeliminowało wszystkie papierowe dokumenty przewozowe, usprawniło komunikację maszynistów z dyspozytornią i zautomatyzowało weryfikację i rozliczenia czasu pracy załogi. Podczas ostatnich Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO RMS został nagrodzony Medalem Targów.

Nowe wersja aplikacji została dostosowane do warunków transportu drogowego. Pierwsze testowe wdrożenie przeprowadzimy w PKM w Katowicach i JLA z Jarocina. Trwają zaawansowane negocjacje z kolejnymi klientami.

Szukaj close