Artykuł w miesięczniku Transport Miejski i Regionalny

W miesięczniku Transport Miejski i Regionalny wydawanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji ukazał się artykuł autorstwa zespołu DPK pod kierunkiem prof. Piotra Kisielewskiego pt. „Model planowania transportu w relacji Organizator – Operator transportu publicznego”. Artykuł jest efektem prezentacji pod tym samym tytułem wygłoszonej podczas wrześniowej Konferencji „PTZ 2022 Aktualne Problemy Transportu Zbiorowego w Miastach i Aglomeracjach” organizowanej przez SITK w Krakowie.

Szukaj close