Transport Miejski Regionalny

Przesłaliśmy do publikacji w czasopiśmie naukowym „Transport Miejski Regionalny” przygotowany przez prof. Piotra Kisielewskiego, przy współpracy Prezesa Jacka Kołaczka i Dyrektora IT Mariusza Dańdy artykuł związany z realizowanymi projektami unijnymi w zakresie optymalizacji rozkładów jazdy i planowania pracy autobusów elektrycznych pt. „Model planowania transportu w relacji organizator – operator transportu publicznego”.

Artykuł jest konsekwencją referatu na ten temat wygłoszonego przez Prezesa Jacka Kołaczka podczas konferencji „Problemy Transportu Zbiorowego” zorganizowanej przez SITK w Krakowie w dniach 8-9 września br. Czasopismo wydawane jest od 1982r. przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Szukaj close