Dyrektor Generalny Prof. Piotr Kisielewski na sesji Zrzeszenia Pracodawców Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej

Dyrektor Generalny DPK System prof. Piotr Kisielewski uczestniczył w jednodniowej, zorganizowanej w Ostródzie, sesji Zrzeszenia Pracodawców Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej, skupiającej prezesów największych i najbardziej innowacyjnych przewoźników miejskich w Polsce. Podczas spotkania nasz Szef przedstawił prezentację „Nowe trendy i problemy optymalizacji systemów komunikacji miejskiej”, w której zwrócił uwagę uczestników na największe współczesne wyzwania stojące przed komunikacją i wskazał możliwości wsparcia ich opanowania narzędziami naszego autorstwa. Spotkanie było okazją do kilku dwustronnych spotkań z Zarządami naszych Klientów i potencjalnych Klientów.

Szukaj close