Konferencja IGKM – Białystok 2012

W dniach 22 – 23 listopada w Białymstoku odbyła się Konferencja IGKM – Komisja Ruchu
i Systemów Elektronicznych pod hasłem  „Optymalizacja realizacji zadań przewozowych”.
W konferencji wzięło udział ponad stu przedstawicieli przedsiębiorstw komunikacyjnych z całej Polski.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w obradach, podczas dyskusji Dyrektor DPK System dr inż. Piotr Kisielewski zaprezentował nasz wkład w rozwiązywanie omawianych podczas Komisji problemów w referacie „Optymalizacja planowania i dyspozycji przewozów w komunikacji miejskiej”.

Nasze wystąpienie nie było jedyną prezentacją osiągnięć DPK System. W dyskusji swoje działania związane
z optymalizacją realizacji przewozów  przedstawił Krzysztof Zaręba z Miejskich Zakładów Autobusowych
w Warszawie, w referacie „Adaptacja zadań przewozowych organizatora u operatora”.  Podstawowym narzędziem prezentowanej adaptacji zadań przewozowych z ZTM jest w MZA nasze oprogramowanie wdrożone i przekazane
do eksploatacji w bieżącym roku.

Konferencja była niezwykle interesująca i przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze. Organizatorzy spotkania
a szczególnie Zarząd KPK w Białymstoku zadbał o wysoki poziom merytoryczny spotkania a także o atrakcje turystyczne, możliwość relaksu i dobrej zabawy. Podczas wycieczki zabytkowym Jelczem „Ogórkiem” mieliśmy okazję zwiedzić nową siedzibę KPK – jesteśmy pod wrażeniem nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań.

Dla nas konferencja była również okazją do zaprezentowania naszych najnowszych rozwiązań i zamierzeń. Powstający program City Line Designer do konstruowania rozkładów jazdy i system Trans ERP promowane podczas konferencji na specjalnym stoisku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ugruntowaliśmy swoją pozycję wiodącego dostawcy oprogramowania dla komunikacji miejskiej i jedynej w Polsce firmy informatycznej mającej rzeczywiste i działające w praktyce rozwiązania optymalizujące procesy zarządcze w komunikacji.

Więcej informacji o konferencji na stronie:

http://www.kpk.bialystok.pl/dla-pasazerow/aktualnosci/konferencja-igkm-w-bialymstoku

Szukaj close