Posiedzenie Komisji IGKM w Grodnie

W dniach 10-12 kwietnia IGKM zorganizowało w Grodnie na terenie Białorusi posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Głównym tematem obrad były: „Systemy wspierające proces realizacji przewozów”. DPK System zaprezentowała systemy informatyczne CityLineDesigner i TransErp.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele białoruskich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Współorganizatorami spotkania są Naukowo-Badawczy Instytut Transportu „Transtechnika” z Mińska oraz Europejskie Centrum Edukacyjne „Centrus”.

Ramowy program obrad Komisji:

  • realia funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce i na Białorusi
  • najważniejsze elementy procesu realizacji przewozów – osiągnięcia i wyzwania (panel roboczy)
  • najefektywniejsze systemy wsparcia procesów realizacji przewozów – doświadczenia i oczekiwania (panel roboczy)
  • informacja pasażerska, plannery podróży, pozycjonowanie pojazdów, zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym, systemy biletowe, kontrola i windykacja, automaty, planowanie i rozliczanie zadań, rozkłady jazdy, badanie i modyfikowanie oferty przewozowej (tematy do spotkań w podgrupach tematycznych)
  • możliwości udziału w międzynarodowych projektach infrastrukturalnych UE

Szukaj close