Konferencja IGKM w Warszawie

We wtorek w Warszawie podczas konferencji IGKM poświęconej współpracy Zarządów Komunikacji z Operatorami prof. Piotr Kisielewski wygłosił prezentację pt. „Synchroniczny model współpracy organizator – operatorzy komunikacji miejskiej” poświęconą współczesnym trendom organizacji pracy tych instytucji przy konstruowaniu rozkładów jazdy oraz narzędziom informatycznym wspierającym pracę planistów i wymianę pomiędzy nimi danych w czasie rzeczywistym. Prezentacja została przyjęta z dużym zainteresowaniem, co zaowocowało zwróceniem się IGKM do DPK z zamówieniem na przygotowanie publikacji na ten temat do majowego wydania Biuletynu Komunikacji Miejskiej. W trakcie konferencji IGKM prof. Piotr Kisielewski spotkał się z Prezesami Zarządu Tramwajów Śląskich, MPK w Lublinie, MPK w Łomży, MZA Warszawa, MZK w Koszalinie. Przedmiotem było wdrożenie naszych rozwiązań, w tym rozszerzenie systemu TransERP o aplikację mobilną RMS.

Szukaj close