Nowy projekt z funduszy unijnych

Rozpoczęły się przygotowania do złożenia w NCBR kolejnego wniosku o wsparcie innowacyjnego projektu systemu planistycznego i optymalizacji służb dla kierowców. Projekt, wg założeń byłby realizowany podobnie jak obecny wspólnie z krakowską AGH i Politechniką Poznańską. Będzie to pierwszy Projekt z nowego działania „Ścieżka SMART” w ramach 1 Priorytetu „Wsparcie dla przedsiębiorców” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Nabór wniosków został otwarty w tym tygodniu, wniosek musi być złożony w terminie do 12 kwietnia.

Szukaj close