System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji miejskiej

NCBR po wnikliwej weryfikacji dokumentów powiadomił nas wczoraj o pełnej akceptacji, bez uwag sprawozdania końcowego i kompletu dokumentacji merytorycznej do projektu 970_CLD pt. „System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji miejskiej”. Otwiera to drogę do końcowego odbioru i rozliczenia Projektu. Jest to pierwszy projekt unijny realizowany przez Grupę DPK wspólnie z Politechnikami Krakowską i Warszawska pod nadzorem NCBR w latach 2018-2021.

Szukaj close