Współpraca z uczelniami wyższymi

Trwają intensywne prace w ramach realizowanego przez DPK System wspólnie z zespołem naukowym krakowskiej AGH i Politechniki Poznańskiej unijnego Projektu „Optymalizacja planowania i dyspozycji zadań transportowych w komunikacji miejskiej pod kątem elektromobilności”. Opracowane w ubiegłym roku przez zespoły naukowe algorytmy optymalizujące planowanie przewozów taborem autobusowym z wykorzystaniem bateryjnych pojazdów elektrycznych będą w tym roku implementowane do systemu informatycznego cityLineDesigner 2.0. Obecnie wprowadzane są do opracowanych algorytmów poprawki i uzupełnienia, wg wniosków naszego zespołu po przeprowadzeniu testów i konfrontacji teoretycznych rozwiązań z codzienną praktyką planowania w przedsiębiorstwach MPK.

Szukaj close