MZA Warszawa – DPK System przekazało do eksploatacji system „PRZEWOZY”

W dniu dzisiejszym zakończone zostało wdrożenie dedykowanego dla MZA w Warszawie systemu informatycznego „PRZEWOZY”, zbudowanego na bazie naszego podstawowego systemu TSI (Transportowy System Informatyczny). Wspólna Komisja złożona z władz MZA Sp. z o.o. i kierownictwa DPK System po zapoznaniu się z kompletem dokumentacji i protokołami potwierdzającymi wykonanie wszystkich wymaganych prac oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu dokonała końcowego odbioru wdrożenia. Tym samym System Informatyczny „PRZEWOZY”, autorskie rozwiązanie DPK System został przekazany do normalnej eksploatacji
u największego przewoźnika autobusowego w Polsce. W MZA system obsługuje pięć zajezdni autobusowych, w których stacjonuje około 1.500 autobusów. Codziennie system planuje, dysponuje i rozlicza pracę ok. 3.500 kierowców, którzy 1.360-cioma autobusami wykonują ok. 18 tys. pół kursów na ok. 200 liniach. Wdrożenie w MZA było dotychczas największym przedsięwzięciem w historii naszej firmy. Prace analityczne, projektowe i wdrożeniowe były niezwykle trudne, w ich trakcie napotykaliśmy na wiele problemów niespotykanych w innych mniejszych organizacjach, a i nasz Zleceniodawca był niezwykle wymagający. Za tymi wymaganiami nadążała wytężona praca naszych informatyków i ogromne zaangażowanie zespołu wdrożeniowego MZA stale wspieranego przez Zarząd Spółki. Dzięki temu rozwiązane zostały wszystkie problemy organizacyjne, merytoryczne i techniczne.

Z podsumowania wielomiesięcznego wysiłku obu firm płynie jeden wniosek – ciężka praca opłaciła się wszystkim, powstał system informatyczny będący nową jakością na rynku informatycznym i komunikacyjnym. Otrzymaliśmy nowoczesne, bardzo wydajne, skonstruowane na bazie sztucznej inteligencji narzędzie do obsługi działu eksploatacji w komunikacji.

System ułatwia pracę podstawowych użytkowników, stale monitoruje wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Szczególnie usprawnił pracę w zakresie obsługi rozkładu jazdy
i planowania pracy kierowców, dedykowane dla MZA narzędzia w tym zakresie i moduł Optymalizacji wielokrotnie przyspieszył pracę planistów i umożliwił sprawne reagowanie na częste i niespodziewane zmiany rozkładu jazdy. Dyspozytorzy otrzymali również wiele inteligentnych narzędzi podpowiadających im najkorzystniejsze opcje rozwiązań w trakcie pracy, co w ich działaniu, wymagającym natychmiastowych reakcji na zmiany jest szczególnie ważne. Przy okazji wdrożenia został wprowadzony najnowszy system automatycznego wydruku
i wydawania kart drogowych kierowcom niewymagający udziału dyspozytora oraz automatyczna ewidencja wyjazdów i zjazdów autobusów z zajezdni.

Najwięcej problemów rozwiązanych zostało na etapie wdrożenia rozliczeń, zreorganizowane zostały niektóre wewnętrzne regulacje w MZA, a system został rozbudowany
o dodatkowy moduł statystycznego rozliczenia przewozów, w celu sprostania niezwykle szczegółowym rozliczeniom Klienta ze zleceniodawcą – ZTM Warszawa.

Pozytywny koniec wdrożenia wszystkim przyniósł dużą satysfakcję – wdrożenie w tak dużym przedsiębiorstwie, tak rozległego i rozbudowanego systemu jest sukcesem nie tylko MZA Sp. z o.o. i DPK System – jest sukcesem polskiej myśli technicznej i kolejnym dowodem na to, że w branży IT nasi inżynierowie i nasze firmy plasują się w światowej czołówce.

Szukaj close