Wdrożenie aplikacji mobilnej RMS w PKM Katowice

Rozpoczął się ostatni etap eksperymentalnego, wielkoskalowego wdrożenia aplikacji mobilnej RMS 2.0 w PKM Katowice. W tym tygodniu system został uruchomiony do nadzorowanej eksploatacji w pełnym zakresie. W pierwszej fazie w systemie rozpoczęło pracę 50 kierowców, ich liczba będzie systematycznie zwiększana, tak aby od 1 sierpnia z aplikacji korzystała już cała załoga. Nasz zespół wdrożeniowy dyżuruje w systemie 24 godzinnym i jest stale do dyspozycji użytkowników klienta, jednak zgodnie z oczekiwaniami nie ma jak dotąd poważnych zgłoszeń i uwag. Jeżeli pomyślnie zakończymy w wakacje prace nad RMS 2.0 w Katowicach to od razu ruszamy z pilotażowym wdrożeniem w MZA w Warszawie.

Szukaj close