Zakończenie prac nad oprogramowaniem integracyjnym dla systemów pokładowych autobusów i systemów ruchowych w MZA Warszawa

Po prawie rocznych pracach projektowych i deweloperskich, po dziesiątkach godzin testów, analiz i prac stabilizacyjnych uruchomiony został prekursorski na polskim rynku system integracyjny dla systemów pokładowych i ruchowych. W MZA Warszawa, podobnie jak w innych dużych przedsiębiorstwach komunikacyjnych w Polsce wykorzystywane są systemy pokładowe kilku dostawców, różniące się technologicznie i funkcjonalnie. Dotychczas wymiana danych z każdym systemem była realizowana indywidualnie, najczęściej przez najprostsze integracje plikowe realizowane „ręcznie” na żądanie.

W ramach zrealizowanego przez DPK System kontraktu powstało specjalistyczne oprogramowanie i centralny serwer bazy danych dla wszystkich stosowanych w MZA systemów pokładowych. W konsekwencji dane z różnych systemów są uporządkowane, ujednolicone co do zakresu i formatu, możliwe do bieżącego wykorzystania w nadzorze, rozliczeniach i raportowaniu realizacji przewozów. Wdrożony system automatycznej integracji podniesie skuteczność działania MZA, aktualne dane o realizacji przewozów będą dostępne on-line dla wszystkich pozostałych systemów informatycznych co pozwoli na lepsza kontrolę kosztów i podniesienie poziomu obsługi pasażerów.

Szukaj close