Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport Problems 2022

Prof. Piotr Kisielewski w dniach 29.06-1.07. 2022 uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport Problems 2022 organizowanej przez Politechnikę Śląską w Katowicach. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały 2 referaty związane z projektami realizowanymi przez DPK System:

Z projektu Rail: VERIFICATION OF THE SYSTEM FOR SIMULATING AND OPTIMIZING THE PASSAGE OF A TRAIN SET – Adam MAŃKA, Jarosław KONIECZNY, Krzysztof LABISZ, Piotr KISIELEWSKI

Z projektu Elektro: MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION MODEL FOR MULTI-DEPOT MIXED FLEET ELECTRIC VEHICLE SCHEDULING PROBLEM WITH REAL WORLD CONSTRAINTS – Jerzy DUDA, Szymon FIEREK, Marek KARKULA, Piotr KISIELEWSKI, Radosław PUKA, Adam REDMER, Iwona SKALNA

Szukaj close