Zajęcia na Politechnice Krakowskiej

Na Politechnice Krakowskiej na Wydziałach Mechanicznym i Budownictwa Lądowego trwają zajęcia dydaktyczne dla studentów w laboratoriach z wykorzystaniem naszego systemu cityLineDesigner. Zajęcia prowadzone przez prof. Piotra Kisielewskiego i Andrzeja Kisielewskiego cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów. W Polsce niewiele uczelni wyższych oferuje swoim studentom możliwość udziału w zajęciach w laboratoriach wyposażonych w najnowsze technologicznie narzędzia i oprogramowanie branżowe, z możliwością samodzielnej pracy na symulowanych stanowiskach pracy. W zakresie oprogramowania planistycznego dla transportu i komunikacji taką ofertę mają tylko Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska.

Szukaj close