DPK System dostarczy licencje dydaktyczne systemu Railways dla Politechniki Warszawskiej

W lipcu Politechnika Warszawska ogłosiła przetarg na dostawę szkoleniowych licencji oprogramowania  dla Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Złożyliśmy ofertę na dostawę w części postępowania związanej z oprogramowaniem dla przewoźników kolejowych. Nasza oferta okazała się zwycięska, ogłoszono wyniki postępowania wskazując na DPK jako dostawcę wybranego systemu informatycznego.

Dostarczony dla Politechniki System DPK Railways to pełny system obsługi planowania, dyspozycji i rozliczeń dla przewoźników kolejowych. System będzie użytkowany w procesie dydaktycznym uczelni jako narzędzie edukacyjne dla studentów kierunków związanych z transportem kolejowym. Kolejne pokolenia przyszłych managerów spółek kolejowych będą miały okazję zapoznać się z zastosowaniem najwyższych technologii informatycznych w codziennej pracy kolejarzy.

Szukaj close