Pierwsze testowe wdrożenia aplikacji RMS 2.0 (e-karty drogowej)

Trwają pierwsze testowe wdrożenia aplikacji RMS w KM w Jarocinie i w PKM w Katowicach. Po pierwszych sesjach wdrożeniowych poszerzyła się wiedza naszych zespołów o oczekiwaniach i wymaganiach klientów w zakresie użytkowania tej aplikacji. Konstrukcja aplikacji RMS wkracza tym samym na ostatnią prostą, po zaimplementowaniu i uruchomieniu podstawowych funkcji system będzie rozbudowywany do wersji w pełni użytkowej, co jest niezbędne do prowadzenia kolejnych wdrożeń.

Szukaj close