Zakończenie wdrożenia TSI w PKM w Katowicach

Katowicki PKM podobnie jak pozostałe śląskie Spółki Komunikacyjne jest naszym klientem niemal od  początku działania DPK System. I podobnie jak w pozostałych Przedsiębiorstwach w bieżącym roku dotychczasowy system, mający niektóre moduły jeszcze rodem z XX wieku został zaktualizowany do najnowszej wersji. Wymagało to wytężonej pracy zarówno naszych konsultantów jak i pracowników PKM. Wszystkie prace zostały zakończone, stary system został dezaktywowany, cała eksploatacja odbywa się w oparciu o nowe moduły.

Pracownicy PKM odczuli poprawę jakości pracy, nowe  moduły są wyposażone w systemy inteligentnych podpowiedzi i automaty upraszczające pracę i zwalniające obsługę z konieczności kontrolowania i sprawdzania poprawności podejmowanych decyzji.

Po tej operacji PKM znowu będzie w czołówce technologicznej – będzie użytkownikiem najnowocześniejszej w Polsce wersji oprogramowania do obsługi działu eksploatacji.

Szukaj close