Dialog techniczny w Kolejach Małopolskich

W połowie lipca Koleje Małopolskie ogłosiły dialog techniczny pt. ”Realizacja wdrożenia wielo-modułowego systemu wspierającego proces przewozowy”. System ma być wdrożony dla pracowników ruchowych (maszyniści, kierownicy pociągu, konduktorzy, sprzedawcy) oraz pracowników administracyjnych (dyspozytorzy, konstruktorzy obiegów, planiści służb). Nasza firma niezwłocznie złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym, jest to projekt na który czekaliśmy od czasu powołania spółki „Koleje Małopolskie”.

Oprogramowanie DPK Railways pracuje już niemal u wszystkich polskich przewoźników kolejowych, nasz rodzimy krakowski Przewoźnik jest jak dotąd wyjątkiem od tej reguły. Po zgłoszeniu zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w dniu 28 lipca. Podczas spotkania dokonaliśmy prezentacji możliwości systemu DPK Railways i przedyskutowaliśmy możliwość realizacji wymagań Klienta. Dialog poprzedza ogłoszenie przetargu na zakup systemu, Koleje Małopolskie oczekują od nas złożenia w postępowaniu korzystnej oferty, a my mamy nadzieję wygrać to  postępowanie.

Szukaj close