Wdrożenie DPK Railways w Kolejach Mazowieckich

Tuż przed końcem roku DPK System zawarło Umowę na wdrożenie w Kolejach Mazowieckich nowoczesnego systemu wspierania zarządzania przewozami kolejowymi DPK Railways. Zastąpi on dotychczas eksploatowany w KM system DPK Plus, wdrożony prawie 10 lat temu.

Nowy system informatyczny zostanie uruchomiony sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy we wszystkich obszarach eksploatacji – dla drużyn trakcyjnych, drużyn konduktorskich i zaplecza technicznego. Równolegle zostanie wdrożony zintegrowany system kontroli i rozliczenia czasu pracy oparty o nowoczesne urządzenia biometryczne rejestrujące czas pracy.

Najnowsza odsłona systemu DPK Raylways ma nowoczesną strukturę – baza danych oraz wszystkie aplikacje instalowane są centralnie na serwerze w jednej lokalizacji. Uruchamianie systemu w rozległej sieci wielu placówek Kolei Mazowieckich będzie związane jedynie z uruchomieniem odpowiednich połączeń sieciowych z serwerami oraz szkoleniami użytkowników.

Szukaj close