Umowa licencyjno- serwisowa z POLREGIO sp. z o. o (dawniej Przewozy Regionalne Sp. z o.o.)

13 lutego podpisaliśmy umowę licencyjno- serwisową na kontynuację na kolejne 2 lata udostępnienia i utrzymania systemu informatycznego DPK Railways z POLREGIO sp. z o. o, największym polskim przewoźnikiem pasażerskim.

DPK Railways to zintegrowany system zarządzania pracownikami drużyn trakcyjnych i konduktorskich, przeznaczony jest dla przedsiębiorstw kolejowych zajmujących się przewozem zarówno osobowym (pasażerskim) jak i towarowym. Spółka użytkuje nasze systemy informatyczne od ponad 12 lat. W styczniu nasz Klient zmienił nazwę, dotychczasowe Przewozy Regionalne sp. z o. o. działają obecnie pod szyldem POLREGIO sp. z o. o.

Szukaj close