Oddanie do eksploatacji systemu DPK Railways w Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie

Z końcem sierpnia zakończyło się wdrożenie DPK Railways w SKM Warszawa. To kolejna regionalna spółka kolejowa, w której uruchomiliśmy system informatyczny wspierający zarządzanie drużynami trakcyjnymi i konduktorskim.

Umowa na wdrożenie systemu DPK Railways w SKM w Warszawie została podpisana 1 marca i była wynikiem złożenia przez DPK System najlepszej oferty w postępowaniu na „Dzierżawę/zakup, wdrożenie i serwisowanie aplikacji wspomagającej tworzenie grafików pracy pracowników kolejowych SKM”.

Wdrożenie zostało zrealizowane bardzo szybko, w ciągu 6 miesięcy. Po 3 miesiącach uruchomione zostały już wszystkie podstawowe funkcjonalności systemu. Dostarczony pakiet oprogramowania systemu DPK Railways obejmuje stanowiska do planowania, dyspozycji i rozliczeń czasu pracy maszynistów, kierowników pociągów/konduktorów i pracowników zaplecza technicznego.

SKM Sp. z o.o. Warszawa to przedsiębiorstwo zarządzane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, obsługujące część linii naziemnej warszawskiej szybkiej kolei miejskiej.

Szukaj close