Spotkanie z PKP LHS

Zarząd DPK sp. z o. o. spotkał się z Kierownictwem LHS – naszego klienta od ponad 10 lat. Przedmiotem spotkania były negocjacje kontynuacji umowy licencyjnej i utrzymania systemu DPK Railways na kolejne 3 lata. Negocjacje zakończyły się porozumieniem, w najbliższych dniach zostanie zawarta kolejna Umowa licencyjna na okres do 2026 roku. LHS – Linia Hutnicza Szerokotorowa operuje taborem w standardzie kolei ukraińskich. Szeroki tor wiedzie od granicy z Ukrainą w okolicach Chełma aż do Sławkowa na Śląsku. Linia została wybudowana około 50 lat temu jako Linia Hutniczo Siarkowa, wówczas do Polski trafiała z jej pomocą ruda żelaza, a w drugą stronę do Związku Radzieckiego wywożona była siarka z Tarnobrzegu. Obecnie LHS transportuje z Ukrainy rudę żelaza do Huty Katowice, zboże i produkty rolne, a w dugą stronę wywożona jest pomoc humanitarna i broń dla Ukrainy. Planowano przedłużenie linii do Czech i włączenie jej w tworzony nowy jedwabny szlak z Chin do Europy, jednak wojna wymusiła odłożenie tych planów na przyszłość. Spółka LHS bardzo dobrze prosperuje również w warunkach wojennych.

Szukaj close