Zakończenie wdrożenia DPK Railways w Kolejach Mazowieckich

Z końcem roku 2016 zakończyło się wdrożenie DPK Railways w Kolejach Mazowieckich. Było to dotychczas jedno z największych wdrożeń tego systemu, Koleje Mazowieckie są pod względem liczby przewożonych pasażerów drugim po Przewozach Regionalnych operatorem kolejowym w Polsce.

Wdrożenie objęło wszystkie grupy zawodowe Przedsiębiorstwa: drużyny trakcyjne, drużyny konduktorskie, pracowników zaplecza technicznego i administracji. System został wdrożony we wszystkich zakładach Spółki. Podstawowy system informatyczny został dodatkowo rozbudowany o system rejestracji czasu pracy i WEB-owe narzędzia raportowania bieżących danych o stanie realizacji zadań.

Szukaj close